பாரதப் பெண்களின் கலைகள்

>> Monday, April 6, 2009பெண்களின் கலைகளாக 64 கலைகளை நமது பழைய நூல்கள் விளக்கமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளன.லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் 236-வதாக வரும் நாமமான சதுஸ்சஷ்டி கலாமயி என்ற நாமம் 64 கலைகளின் ரூபமாக இருப்பவள் லலிதாம்பிகை என்று குறிப்பிடுகிறது. ரிக் வேதத்தில் பாஞ்சால மஹரிஷி இந்த 64 கலைகளைப் பற்றி முதன்முதலாகக் குறிப்பிடுகிறார். ஆக உலகின் ஆதி நூலான வேதத்திலேயே 64 கலைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயம்! பெண்களுக்குரிய 64 கலைகளை விரிவாகக் கல்ப சூத்திரம் குறிப்பிட்டுள்ளது.


1) நாட்டியம்

2) ஔசித்யம்

3) ஓவியம்

4) வாஜித்ரம்

5) மந்திரம்

6) தந்திரம்

7) தனவ்ருஷ்டி

8) கலா விஹி

9) சம்ஸ்க்ருத வாணி

10) க்ரியா கல்பம்

11) ஞானம்

12) விஞ்ஞானம்

13) தம்பம்

14) ஜலஸ்தம்பம்

15) கீதம்

16) தாளம்

17) ஆக்ருதி கோபன்

18) ஆராம் ரோபன்

19) காவ்ய சக்தி

20) வக்ரோக்தி

21) நர லக்ஷணம்

22) கஜ பரிட்சை

23) அசுவ பரிட்சை

24) வாஸ்து சுத்தி

25) லகு வ்ருத்தி

26) சகுன விசாரம்

27) தர்மாசாரம்

28) அஞ்சன யோகம்

29) சூர்ண யோகம்

30) க்ருஹி தர்மம்

31) சுப்ரஸாதன் கர்ம

32) சோனா சித்தி

33) வர்ணிக வ்ருத்தி

34) வாக் பாடவ்

35) கர லாகவ்

36) லலித சரண்

37) தைல சுரபீகரண்

38) ப்ருத்யோபசார்

39) கோஹாசார்

40) வியாகரணம்

41) பர நிராகரண்

42) வீணா நாதம்

43) விதண்டாவாதம்

44) அங்கஸ்திதி

45) ஜனாசார்

46) கும்ப ப்ரம

47) சாரி ஸ்ரமம்

48)) ரத்னமணி பேதம்

49) லிபி பரிச்சேதம்

50) வைக்ரியா

51) காமா விஷ்கரண்

52) ரந்தன்

53)கேஸ பந்தன்

54) ஷாலி கண்டன்

55) முக மண்டன்

56) கதா கதன்

57) குஸ¤ம க்ரந்தன்

58) வர வேஷ

59) சர்வ பாஷா விசேஷ

60) வாணிஜ்ய விதி

61) போஜ்ய விதி

62) அபிதான பரிஞான்

63) ஆபூஷண தாரண்

64) அந்த்யாக்ஷ¡ரிகா


மேலே உள்ள பட்டியலை ஒரு தரம் படித்தாலேயே நம் பண்டைய பெண்மணிகள் எதிலெல்லாம் சிறந்து விளங்கினார்கள் என்பது தெரிய வரும். அவர்கள் தொடாத துறை இல்லை; வெல்லாத விஷயம் இல்லை.

0 comments:

There was an error in this gadget

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP